Eurofedop - European Federation of Public Service Employees - www.eurofedop .org
Beginpagina > News > Beroepsraad “Onderwijs, Opleiding, (...)

News

Beroepsraad “Onderwijs, Opleiding, Onderzoek en Jeugdzaken” (EDUC)

Brussel (B), 02.03.2010

woensdag 3 maart 2010

Alle versies van dit artikel:

2010 : tijd om een balans op te maken van het Bolognaproces. Na een uiteenzetting door Christian Tauch (DG EAC, Europese Commissie) besprak de beroepsraad Onderwijs van CESI, tijdens zijn bijeenkomst onder het voorzitterschap van Monique Cartigny op 2 maart 2010 in Brussel, de stand van zaken en perspectieven van het Bolognaproces, 10 jaar na de lancering ervan.

De deelnemers stelden vast dat de toepassing van het proces op nationaal vlak vaak problemen met zich meebrengt, vooral omdat de nodige fondsen voor de realisering van dit ambitieuze programma zelden voorhanden zijn. Bovendien willen de nationale regeringen wel eens gebruik maken van Bologna om hervormingen te rechtvaardigen die strikt tot het nationale domein behoren.

De professoren, die doorgaans te weinig betrokken worden bij de toepassing van de hervormingen op nationaal vlak, stellen zich vragen bij de toekomst van hun beroep. Enerzijds stellen zij vast dat hun statuut onder druk staat en anderzijds dat de hoge kwaliteit van het universitair onderzoek soms gevaar loopt. Het Bolognaproces wil de professoren aanmoedigen om mobiel te zijn, maar de hindernissen op het gebied van financiering, erkenning in de loopbaan, sociale zekerheid en pensioen … blijven talrijk.

De studenten van hun kant worden nog steeds geconfronteerd met talloze ongelijkheden op het gebied van mobiliteitsmogelijkheden. CESI hoopt dat de mededeling van de Commissie Youth on the move, die voor de zomer wordt verwacht, hierin verandering kan brengen.

CESI steunt de totstandbrenging van een werkelijke Europese ruimte voor het hoger onderwijs en het onderzoek, voorzien van de nodige middelen en ambitieuze doelstellingen, onder meer de gelegenheid voor 20 % van de studenten om gebruik te maken van mobiliteitsmaatregelen. Om dit project tot een goed einde te kunnen brengen, wordt de oprichting van een comité van sectoriële sociale dialoog aanbevolen dat zorg ervoor moet dragen dat alle leden van het onderwijzend korps aan het Bolognaproces kunnen deelnemen. CESI is bereid haar volle medewerking aan dit comité te verlenen.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | SPIP | | Website Design