Eurofedop - European Federation of Public Service Employees - www.eurofedop .org
Beginpagina > About us > About Eurofedop > Wat & Wie

About Eurofedop

Wat & Wie

vrijdag 20 juli 2007

Alle versies van dit artikel:

In 2016 vierde Eurofedop in Wenen het feit dat zij reeds sedert 50 jaar, op een uiterst waardevolle en vruchtbare wijze, zich inzet voor vakbonden van de openbare dienst over heel Europa.

Opgericht tijdens het eerste congres van de Internationale Federatie van het Overheidspersoneel, in Wenen, Oostenrijk, in 1966, groepeert Eurofedop christelijke en andere democratische vakbonden in Europa.

Haar 41 ledenorganisaties zijn vakbonden, actief in de openbare dienst, uit de volgende landen : Oostenrijk, Albanië, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kosovo, Litouwen, Malta, Montenegro, Macedonië, Nederland, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië en Oekraïne.

Het belangrijkste doel van Eurofedop is de samenwerking promoten tussen vakbonden van de openbare dienst over heel Europa en de belangen van werknemers in de openbare dienst vertegenwoordigen bij de instellingen van de Europese Unie. Om dit doel te bereiken promoot Eurofedop de oprichting en werking – in een hetzij formeel hetzij informeel kader – van een representatieve en pluralistische Europese Sociale Dialoog in de Openbare Sector.

Om de samenwerking tussen de leden te verhogen, werden 7 beroepsraden opgericht : Postdiensten en Telecommunicatie, Lokale en Regionale Besturen, Ministeries & Financiën, Gezondheidsdiensten, Politie, Defensie, Justitie. De taak van de beroepsraden bestaat voornamelijk in het verstrekken van wederzijdse informatie, het ontwerpen en goedkeuren van resoluties over onderwerpen die iedere sector specifiek aanbelangen en het informeren en adviseren van het Uitvoerend Bestuur van Eurofedop.

Eurofedop is lid van het Verbindingscomité van de Raad van Europa.

Tijdens het Eurofedop-congres dat in 2016 gehouden werd, werd de heer Fritz Neugebauer (GÖD/FCG, Oostenrijk) tot voorzitter gekozen. De huidige Secretaris-Generaal is Bert Van Caelenberg (België).


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | SPIP | | Website Design